Wyślij list. Wymagane jest wypełnienie wszystkich pól oznaczonych gwiazdką *.

WARUNKI PRENUMERATY:

w prenumeracie krajowej cena 1 egz. wynosi 16,00 zł. Kwotę 48,00 zł (16 x 3) prosimy wpłacać na nasze konto:
Akademia Sztuk Pięknych,
ING Bank Śląski O/Wrocław
93 1050 1575 1000 0005 0269 6594,
na blankiecie wpłaty zaznaczając — prenumerata „Formatu”. zamówione egzemplarze wysyłamy na nasz koszt. Oferujemy także wysyłkę archiwalnych numerów pisma. w prenumeracie zagranicznej cena 1 egz. wynosi 10 dolarów USA, pozostałe warunki jw.

Pismo Artystyczne Format dostępne w Empikach w Polsce